Program nauczania

Program studiów

Naczelnym paradymatem nauczania na Informatyce Stosowanej będzie solidne opanowanie podstaw, zarówno programowania jak i wiedzy z zakresy nauk matematyczno-przyrodnicznych. Kolejne kursy programowania będą intergralną częścią systemowego rozwiązania mającego na celu nauczenie samodzielnego rozwiązywania problemów z użyciem komputera. Ponadto, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach w prowadzeniu kierunku Informatyka na Wydziałe Matematyki Fizyki i Chemii, nowo utworzona Informatyka Stosowana będzie zawierała co najmniej dwa profile kształcenia.

Pierwszy z nich będzie specjalnością najbardziej zintegrowaną z prowadzonymi badniami i technologiami wykorzystywanymi w badaniach z zakresu nauk ścisłych. Szczególny nacisk zostanie położony na samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych i inżynieryjnych, w tym na ich klasyfikację pod kątem złożoności, możliwych metod rozwiązania i implementację rozwiązań. Komplementarnie do klasycznego podejścia, w którym dużą wagę przywiązuje do programowania tzw. front-endu absolwenci tej specjalności będą raczej biegli w tworzeniu algrotytmów back-endów. Studenci będą rozwiązywali problemy oparte na realnych zagadnieniach związane z przetwarzaniem danych, analizą obrazu, modelowaniem komputerowym czy algorytmami optymalizacji. Istotną rolę będzie odgrywała umiejętność wykorzystania technologii wbudowanych.

Drugi będzie profilem kontynuującym tradycyjny profil z dotychczas prowadzonego przez Wydział MFiCh. Środek ciężkości zostanie położony w tym przypadku na technologie sieciowe i bazy danych w zastosowaniach do informatyzacji zarządzania przedsiębiorstwem oraz komputerowego wspomagania produkcji. Dlatego w ramach zajęć na kierunku Informatyka Stosowana istotny blok programowy będą stanowić nowoczesne technologie bazodanowe i sieciowe oraz zagadnienia i narzędzia analityki biznesowej. Student oprócz przyswojenia wiedzy z przedmiotów podstawowych, takich jak systemy operacyjne, sieci komputerowe i bazy danych, nabędzie umiejętności praktycznych w szerokim zakresie zagadnień specjalistycznych, wśród których należy wymienić administrację baz i hurtowni danych, sieci komputerowych i systemów operacyjnych, projektowanie baz i hurtowni danych oraz sieci komputerowych, eksplorację danych w systemach transakcyjnych i analitycznych, narzędzia analityki biznesowej jako element współczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wsparciem planowanych działań dydaktycznych będzie intensyfikacja naszej wieloletniej współpracy w zakresie kształcenia z wiodącymi firmami, które wnoszą istotny wkład w rozwój technologii informatycznych. W ramach korporacyjnych programów edukacyjnych, takich jak Oracle Academy: Advanced Computer Science i Cisco Academy, damy studentom możliwość poznawania profesjonalnych urządzeń i oprogramowania oraz zdobycia pierwszych certyfikatów zawodowych honorowanych na całym świecie, które ułatwią im wejście na rynek pracy.

Należy podkreślić, że konieczność zachowania dużych możliwości adaptacyjnych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku pracy a także oczekiwać studentów, skłoniła do zastąpienia systemu z góry ustalonych specjalizacji, systemem tworzącym dużą pulę przedmiotów do wyboru. Ich zakres tematyczny, będzie dostosowywany do bieżącej potrzeby – wynikającej m.in. ze intensywnej współpracy z otoczeniem. W efekcie, jesteśmy przekonani, że poza, poza starannym kształceniem w zakresie podstaw, student uzyska w czasie toku studiów interesujące dla niego a jednoczesnie atrakcyjne na rynku pracy: wiedzę i umiejętności dostosowane do aktualnych trendów.

Kontakt

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
tel. (32) 3497659
e-mail: marta.margiel@us.edu.pl

Odwiedź nas

Zapraszamy do odwiedzenia kanałów informacyjnych Uniwersytetu. Znajdziesz tu najnowsze doniesienia.

Wróć na górę