Profil absolwenta

Profil absolwenta

 

Profil absolwenta Informatyki Stosowanej to informatyk, znający kilka języków programowania, teoretyczne podstawy programowania oraz mający szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych w tym systemach wbudowanych

posiada podstawową wiedzę z nauk matematyczno przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, obróbki danych i technologii pomiarowych.

W przeciwieństwie do przyszłych absolwentów, którzy obecnie są kształceni na kierunkach informatyka, absolwenci Informatyki Stosowanej będą dysponowali nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. W ramach studiów nacisk będzie położony na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Absolwenci tego kierunku będą mieli kwalifikacje by pracować na najbardziej prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej, takich jak architekt systemów informatycznych, czy analityk do spraw IT.

 

Kontakt

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
tel. (32) 3497659
e-mail: marta.margiel@us.edu.pl

Odwiedź nas

Zapraszamy do odwiedzenia kanałów informacyjnych Uniwersytetu. Znajdziesz tu najnowsze doniesienia.

Wróć na górę