université du Maine

Uniwersytet du Maine to:


  • 10,000  studentów w 2 kampusach:  Le Mans (9,200) i Laval (800)
  • 1,000 kadry
  • 630 profesorów
  • 2,500 absolwentów rocznie otrzymujących dyplom Uniwersytetu du Maine
  • 17 grup tematycznych laboratoriów
  • 54 pociągów z Paryża

Université du Maine jest uczelnią wszechstronną, założoną w 1977 roku. Odgrywa kluczową rolę na arenie społeczno-gospodarczej i edukacyjnej regionu Kraju Loary. Uniwersytet składa się z dwóch kampusów oddalonych od siebie o 80 km, jeden w Le Mans a drugi w Laval. Oprócz szerokiej oferty kształcenia, oferuje rynkowo zorientowane  badania w swoich nowoczesnych laboratoriach. Uniwersytet du Maine ma wielu partnerów na 5 kontynentach i poprzez tę współpracę wspiera i rozwija swoją działalność badawczą i dydaktyczną.

Po dyplom z Francji do Polski


zespół z Polski

Od lewej stoją Laurenne Lebouvier, prof. dr hab. Alicja Ratuszna, Simon Thibault i dr hab. Jacek Szade

Współpraca międzynarodowa Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego UŚ z uniwersytetem w Le Mans we Francji trwa już 11 lat.

Dotychczas w ramach tej współpracy prowadzone były wspólne badania naukowe oraz miały miejsce wizyty pracowników i studentów obu uniwersytetów. W semestrze letnim gościliśmy dwoje studentów III roku, którzy wybrali Uniwersytet Śląski jako miejsce wykonania badań do pracy licencjackiej i jej obrony w Katowicach. Przyjechali z Le Mans. Promotorem pracy Laurenne Lebouvier na temat badania struktury krystalicznej i elektronowej BaPbO3 był dr Antoni Winiarski, a promotorem pracy Simon Thibault „Investigation of electronic structure of GaSb substrate by XPS” był dr hab. Jacek Szade. Obrona prac odbyła się w lipcu 2001 przed międzynarodową komisją z udziałem prof. Jean-Yves Collet z uniwersytetu w Le Mans oraz prodziekana Wydziału Mat-Fiz-Chem UŚl prof. dr hab. Alicji Ratusznej. W obu przypadkach studenci uzyskali ocenę bardzo dobrą.

Gościem Instytutu Fizyki UŚ był profesor Jean-Yves Collet z Institut Universitaire de Technologie w Le Mans (Francja).


AW, JS – Jak doszło do współpracy między naszymi ośrodkami?

J-Y C – Istnieją porozumienia dotyczące współpracy pomiędzy uniwersytetami w ramach tzw. umowy Erasmus. Podczas jednej misji mającej miejsce na uczelni w Le Mans, w czerwcu 2000 roku, pani profesor Alicja Ratuszna zaproponowała mi tematy dla studentów możliwe do zrealizowania w IF UŚ w Katowicach.

AW, JS – Dwoje studentów przyjechało z Le Mans do Katowic, aby wykonać swoje prace licencjackie w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego IF UŚ. Dlaczego?

J-Y C – Studia na IUT trwają dwa lata, inaczej mówiąc 1800 godzin zajęć w ciągu 60 tygodni plus staż w przedsiębiorstwie lub laboratorium badawczym na terenie uniwersytetu trwający co najmniej 10 tygodni. W ramach takiego programu nasi studenci odbyli staż w laboratorium w Katowicach.

AW, JS – Jak Pan Profesor widzi dalszą współpracę?

J-Y C – Nasza dalsza współpraca może być wielokierunkowa: w porozumieniu z tutejszym Instytutem Fizyki na Uniwersytecie w Le Mans kontynuowana będzie wymiana studentów, wizyty Profesorów w ramach misji pedagogicznych (nie posiadamy laboratorium badawczego) są możliwe, lecz ich liczba jest ograniczona. Jeszcze raz dziękuję Wam za serdeczne przyjęcie podczas mojego pobytu w Katowicach oraz za pomoc i opiekę, którą otoczyliście naszych stażystów. Zaszczytem będzie dla nas możliwość pokazania naszego Instytutu, podczas pobytu Waszej kadry w Le Mans.

***

Zapytaliśmy także naszych studentów o ich wrażenia z pobytu w Polsce.


AW, JS – Czy praca w laboratorium była dla was interesującym doświadczeniem?

LL, ST – Nasza praca w laboratorium fizyki w ramach współpracy Le Mans – Katowice była interesującym doświadczeniem. Mogliśmy zapoznać się i korzystać z jednego z najlepszych w Europie unikatowego urządzenia do analizy fizykochemicznej materiałów (XPS, SIMS) jak również dyfraktometru promieni rentgenowskich. Mogliśmy rozwinąć naszą samodzielność zawodową opracowując raport z naszej pracy w języku angielskim.

AW, JS – Jakie są wasze wrażenia z pobytu w Polsce?

LL, ST – Spędziliśmy niezapomniany czas w Polsce, spotkaliśmy wiele wspaniałych i serdecznych ludzi, zwiedziliśmy wiele pięknych miast z ciekawą architekturą, wędrowaliśmy po górach. Nasze włączenie się w nurt badań prowadzonych w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego było łatwe dzięki zaangażowaniu się studentów i profesorów Instytutu Fizyki UŚ.

AW, JS – Czy cały czas przebywaliście w laboratorium i bibliotece?

LL, ST – Przyjechaliśmy do Polski na 3 miesiące, aby dobrze wykonać naszą pracę i poznać nowy kraj. Nasz pobyt składał się z trzech części. Pierwsza część pobytu to przeprowadzanie eksperymentów, druga to opracowanie pracy dyplomowej, a ostatnia to przygotowanie się do naszego końcowego egzaminu. Weekendy były poświęcone na wycieczki po całej Polsce (zwiedzaliśmy m.in. Kraków, Ustroń, Gdańsk), a przewodnikami byli studenci i profesorowie Uniwersytetu.

AW, JS – Dziękujemy za rozmowę.

Świat się zmienia. Dotychczas niektórzy nasi studenci wyjeżdżali do zagranicznych ośrodków wykonując tam pomiary, które później wykorzystywali w swoich pracach magisterskich. Dzisiaj zagraniczni studenci wybierają nasz ośrodek. Świadczy to o wzrastającej randze Uniwersytetu Śląskiego.

Autorzy: Antoni Winiarski, Jacek Szade

Universite Du Maine

Letre LeMansIUFMLom Dripmoon-architecture-Universite-du-maine-Cabinet-Breust-Chabrier-architecte-perspective-3D 39717-le-translucide-n-est-pas-forcement-transparent-bibliotheque-universitaire-du-mans-photo-celine-menil Le Mans Laval Le Manssss Uniw.Le Mans <Digimax i6 PMP, Samsung #11 PMP> laum_accueil-4 Zamek labo0 6-mes-etudes-au-Mans arton8-9a6a4 universite_du_maine Troit

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Kontakt

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
tel. (32) 3497659
e-mail: marta.margiel@us.edu.pl

Odwiedź nas

Zapraszamy do odwiedzenia kanałów informacyjnych Uniwersytetu. Znajdziesz tu najnowsze doniesienia.

Wróć na górę